Huisregels

Huisregels Poolcafe Clees

 

Bij Poolcafe Clees staat naast Uw en onze veiligheid, gezelligheid hoog op het vaandel. Om e.e.a. in goede banen te leiden, zijn bij een bezoek aan Poolcafe Clees de volgende huisregels van toepassing:

 

Poolcafe Clees is uitsluitend toegankelijk voor personen van 16 jaar en ouder of onder begeleiding van een persoon die de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. Op verzoek van het personeel dient U zich dan ook te kunnen legitimeren.

 

Het is ten strengste verboden om:

  • – Te roken buiten het gemarkeerde rookgedeelten;
  • – Voeding / drank op het biljart te plaatsen;
  • – Op de biljarttafels te zitten;
  • – Zelf meegebrachte consumpties te nuttigen;
  • – Soft- en/of harddrugs te gebruiken, te verhandelen en/of      te bezitten.

 

Directie en personeel van Poolcafe Clees kunnen U te allen tijde en zonder opgaaf van reden controleren op het bezit van soft- en/of harddrugs en U de toegang weigeren of ontzeggen.

 

Middels deze huisregels wordt ook kenbaar gemaakt dat directie en personeel niet aansprakelijk zijn voor verlies c.q. schade aan Uw eigendommen.

 

Bij het plegen van strafbare feiten in welke vorm dan ook door bezoekers van Poolcafe Clees, behouden wij ons het recht voor om direct aangifte te doen bij de politie.

 

Overtreding c.q. schending van deze huisregels betekent onmiddellijke verwijdering uit Poolcafe Clees. Tevens kan U de toegang tot Poolcafe Clees tijdelijk of permanent ontzegd worden; in dat geval wordt hiervan melding gemaakt bij de politie.

We zijn vandaag geopend van 18:00 uur tot 1:00 uur.